Магістратура

ВІДОМОСТІ ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ


Додаток до правил прийому до Київського національного Університету імені Тараса Шевченка у 2021 році


Правила прийому до Інституту Управління державної охорони України Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2019 році

 

Освітня програма

 

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК за результатами проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Охоронна діяльність та безпека» зі спеціальності 251 «Державна безпека» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

 

Програма вступного випробування з фаху 2019

Програма додаткового вступного випробування з фаху 2019

Програма вступного випробування Іноземна мова 2019

 

Вартість навчання в Інституті для осіб,

які зараховані на навчання в 2019 році

Освітній ступінь Спеціальність Форма навчання Вартість навчання за навчальний рік (гривень)
Магістр Державна безпека Денна 24 600
Магістр Державна безпека Заочна 20 400