КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД

КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ІНСТИТУТУ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ОХОРОНИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

  1. Оголошується конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Інституту Управління державної охорони України Київського національного університету імені Тараса Шевченка (далі – Інститут), що є у штаті:
спеціальна кафедра № 1:
доцент – 1 вакансія;
спеціальна кафедра № 3:
доцент – 1 вакансія.
Посадовий оклад для військовослужбовців за посадою доцента становить 8740 гривень.
Посадовий оклад для працівників (цивільних осіб) за посадою доцента становить 10135,85 гривень.

  1. Умови участі у конкурсі на зазначені посади.
 Кандидати на посаду доцента повинні бути громадянами України, вільно володіти державною мовою та мати:
ступінь магістра, а також науковий ступінь кандидата наук (доктора філософії) або вчене звання доцента;
стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти не менше 2 років;
досвід викладання навчальних дисциплін, закріплених за профілем відповідної спеціальної кафедри;
наукові, навчально-методичні праці за профілем кафедри, опубліковані у фахових наукових виданнях України чи за кордоном.
  1. Строк подання документів: з 4 лютого по 15 лютого 2021 року (включно).
  2. Дата проведення засідання конкурсної комісії – 01 березня 2021 року.
  3. Для участі в конкурсі необхідно надіслати такі документи (матеріали):
військовослужбовцям  УДО України – рапорт про участь у конкурсі, автобіографію, копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання, службову характеристику, завірену копію службової картки, довідку про проходження військової служби, документи, що підтверджують науково-педагогічний стаж, письмову згоду на збір та обробку персональних даних;
цивільним особам  УДО України – заяву про участь у конкурсі, автобіографію, копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання, копію трудової книжки, характеристику з місця попередньої роботи, копію паспорта, документи, що підтверджують науково-педагогічний стаж, письмову згоду на збір та обробку персональних даних.
Список наукових праць (винаходів), а також документи, що підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва), надаються кандидатами за наявності.
  1. Документи надсилаються на адресу: вул. П. Болбочана, 8, м. Київ, 01051.
Примітки: конкурс проводиться відповідно до вимог Інструкції про порядок заміщення на конкурсній основі вакантних посад науково-педагогічних працівників в Інституті Управління державної охорони України Київського національного університету імені Тараса Шевченка, затвердженої наказом УДО України від 21.01.2020 № 50, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05.03.2020 за № 248/34531, та наказу Інституту від 03.02.2021 № 12.

Голова конкурсної комісії  Володимир НАСТРАДІН


Надрукувати   E-mail